• עברית
 • English

קטלוג מוצרים

עגלת אוויר Modulair Max

עגלת אוויר Modulair Max
 
עגלת האוויר מדגם Modulair Max (MM) מספקת אוויר נשימתי לעד 4 משתמשים בו זמנית. המערכת מאפשרת אספקת אוויר לצנרת באורכים שונים של עד 105 מ'.
מבנה העגלה מאפשר להרכיב 2 גלילים בנפח של עד 50 ל' למכל המספק כמות גדולה מאד של אוויר 27,000 ל', כמות זו מספקת אוויר למשתמש אחד למשך יותר מ 10 שעות.
המערכת הבסיסית מיועדת לעד 4 משתמשים וכוללת מערכות פניאומטיות, גלגלת לצינור אוויר נשימה, יחידה טלסקופית המאפשרת הטיית העגלה ל 2 מצבים שונים, מגן לברז המכלים, העגלה ניתנת לשינוע ידני הודות ל 3 גלגלים מובנים, כמו כן קיימת אפשרות להנפה ע"י מנוף.
 
תוספות אפשריות:

 • AFU – מערכת סינון המאפשרת חיבור העגלה לקו אספקת אוויר מפעלי.
 • DS4 - מערכת התראה אלקטרונית לבדיקת לחץ הגלילים ואיתור כשל.
 • מנגנון ייחודי להרמה באמצעות מלגזה.
 • ארון אחסון המאפשר אחסון מערכות הנשימה הצורה בטוחה ונוחה.

 
להלן רשימת השילובים המוצעים:
 
MM (מק"ט יצרן 2026831)                                          

 • מיועדת לחיבור 2 גלילים של 50 ליטר בלחץ של 200-300 אטמוספירות.
 • יציאות ל 4 משתמשים כולל מחברי CJEN, גלגלת לצנרת אוויר.
 • מערכת התראה פניאומטית (משרוקית) בירידת לחץ ל 55 אטמוספירות.
 • צנרת לחיבור גלילים בלחץ 200/300 אטמוספירות.
 • העגלה ניתנת לשינוע ידני והנפה ע"י מנוף.

MM-AFU (מק"ט יצרן 2026830)

 • מיועדת לחיבור  2 גלילים של 50 ליטר בלחץ של 200-300 אטמוספירות.
 • יציאות ל 4 משתמשים כולל מחברי CJEN, גלגלת לצנרת אוויר.
 • מערכת התראה פניאומטית (משרוקית) בירידת לחץ ל 55 אטמוספירות.
 • צנרת לחיבור גלילים בלחץ 200/300 אטמוספירות.
 • מערכת סינון ואפשרות חיבור למערכת קו אויר מפעלי ו/או מדחס.
 • העגלה ניתנת לשינוע ידני והנפה ע"י מנוף.

MM-AFU-DS4 (מק"ט יצרן 2026829)

 • מיועדת לחיבור  2 גלילים של 50 ליטר בלחץ של 200-300 אטמוספירות.
 • יציאות ל 4 משתמשים כולל מחברי CJEN, גלגלת לצנרת אוויר.
 • מערכת התראה פניאומטית (משרוקית) בירידת לחץ ל 55 אטמוספירות.
 • מערכת התראה אלקטרונית לבדיקת לחץ הגלילים וכשל.
 • צנרת לחיבור גלילים בלחץ 200/300 אטמוספירות.
 • מערכת סינון ואפשרות חיבור למערכת קו אויר מפעלי ו/או מדחס.
 • העגלה ניתנת לשינוע ידני והנפה ע"י מנוף.

MM-FL (מק"ט יצרן 2026828)

 • מיועדת לחיבור  2 גלילים של 50 ליטר בלחץ של 200-300 אטמוספירות.
 • יציאות ל 4 משתמשים כולל מחברי CJEN, גלגלת לצנרת אוויר.
 • מערכת התראה פניאומטית (משרוקית) בירידת לחץ ל 55 אטמוספירות.
 • צנרת לחיבור גלילים בלחץ 200/300 אטמוספירות.
 • העגלה ניתנת לשינוע ידני, הנפה ע"י מנוף ובעלת התקן מיוחד למלגזה.

MM-AFU-FL (מק"ט יצרן 2026827)

 • מיועדת לחיבור  2 גלילים של 50 ליטר בלחץ של 200-300 אטמוספירות.
 • יציאות ל 4 משתמשים כולל מחברי CJEN, גלגלת לצנרת אוויר.
 • מערכת התראה פניאומטית (משרוקית) בירידת לחץ ל 55 אטמוספירות.
 • צנרת לחיבור גלילים בלחץ 200/300 אטמוספירות.
 • כוללת מערכת סינון ואפשרות חיבור למערכת קו אויר מפעלי ו/או מדחס.
 • העגלה ניתנת לשינוע ידני, הנפה ע"י מנוף ובעלת התקן מיוחד למלגזה.

MM-AFU-DS4-FL (מק"ט יצרן 2026834)

 • מיועדת לחיבור  2 גלילים של 50 ליטר בלחץ של 200-300 אטמוספירות.
 • יציאות ל 4 משתמשים כולל מחברי CJEN, גלגלת לצנרת אוויר.
 • מערכת התראה פניאומטית (משרוקית) בירידת לחץ ל 55 אטמוספירות.
 • מערכת התראה אלקטרונית לבדיקת לחץ הגלילים וכשל.
 • צנרת לחיבור גלילים בלחץ 200/300 אטמוספירות.
 • כוללת מערכת סינון ואפשרות חיבור למערכת קו אויר מפעלי ו/או מדחס.
 • העגלה ניתנת לשינוע ידני, הנפה ע"י מנוף ובעלת התקן מיוחד למלגזה.