• עברית
  • English

למען הקהילה

 

                                   

 "אל תשאל מה מדינתך יכולה לעשות בשבילך, שאל מה אתה יכול לעשות בשביל מדינתך" (ג'ון פ. קנדי)

 

כחלק מחזון החברה אנו שואפים לקדם ולהעמיק את הקשר עם הקהילה בה אנו נמצאים.

אנו ברותם בטיחות רואים חשיבות רבה במעורבות חברתית ומאמינים כי המעורבות שלנו בחברה והעשייה

למען הקהילה מחזקים אותנו כחברה ערכית ומוסרית ומחזקים את תחושת השייכות של נציגי החברה ועובדיה.

במסגרת התרבות הארגונית, אנו מעודדים את העובדים להיות שותפים בפרויקטים בהם אנו נוטלים חלק.