• עברית
  • English

אספקת ציוד מיגון לכבאי

 

רותם בטיחות נבחרה לספק חלק משמעותי בהיקף מכרז לאספקת ציוד מגן לכבאי עבור שירותי הכבאות וההצלה. מכרז זה מהווה שלב בתהליך ההתחדשות והרענון של מערך שירותי הכבאות הארצי.

במסגרת תהליך זה מתבצע שינוי מבני ומנהלי מקיף שבמרכזו העברתן של רשויות הכיבוי השונות מאחריותן של הרשויות המקומיות לאחריותה של נציבות ארצית במתכונת מקבילה לזו של המשטרה ושירות בתי הסוהר.

 
 

 

                            

  

מגוון מוצרים בתחום הכיבוי החילוץ וההצלה